Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten

Feed

02-06-2020, 16:55

Eerlijke prijs voor duurzame boer duidelijk dankzij COP-PP model

Netwerk GRONDig presenteert uitkomsten van het Project Houdbare melk: Cost of Production plus Profit model: objectieve berekening opbrengstprijs duurzame zuivel voor boer Duurzaam produceren en een reële...   Meer


06-04-2020, 15:25

GRONDig dient Innovatieprogramma bij minister Schouten in tegen stikstofmpasse

Netwerk GRONDig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Binnen het Collectief is ruimte voor diversiteit en verschillende oplossingsrichtingen in de stikstofimpasse. Naast de voorgestelde maatregelen op korte...   Meer


16-02-2020, 16:04

Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen

Netwerk GRONDig: Stoppersregeling weggegooid belastinggeld. Beter is kiezen voor: Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen Driehonderdvijftig miljoen...   Meer


08-02-2020, 16:06

Kamerbrief van Schouten met aankondiging Stikstofmaatregelen

De Kamerbrief met maatregelen die het Kabinet wil nemen om de stikstofcrisis e beteugelen is bekend. Zie download   Meer


10-01-2020, 11:23

FTM: Grote agro-spelers zijn struikelblok naar kringlooplandbouw

Door HERMAN LELIEVELDT van Follow the Money Het is hoog tijd dat we onze blik op de voedselketen verbreden en verder kijken dan de tegenstelling burger-boer en stad-platteland, die het debat over de...   Meer


<< NieuwerOuder >>