Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Partners van Netwerk GRONDig

Gezamenlijk doel van 'partnerschap' is om met elkaar de positie van grondgebonden melkveehouders te versterken EN uit te dragen waar en wanneer nodig door Netwerk GRONDig. Aangesloten organisaties houden uiteraard eigen identiteit.
De partners ondersteunen Netwerk Grondig met een jaarlijkse donatie

VANLA - Vereniging voor Agrarische Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen


FBBF  - Vereniging Biologische Boeren Friesland
www.fbbf.nl


VEL - Vereniging Eastermar's Landsdouwe
www.eastermar.nl


H.Willig Groep,
Henri Willig is producent van Hollandse kaasspecialiteiten
www.henriwillig.com/nlFederatie Particulier Grondbezit (FPG)
De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
www.grondbezit.nl 


St Triodos Foundation
Stichting Triodos Foundation steunt mensen die met waardevolle, vernieuwende initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.
www.triodosfoundation.nl


 

Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
De leden van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) zijn boeren én burgers die de ontwikkeling van de landbouw naar een mens-, dier-, plant- en bodemvriendelijke werkwijze belangrijk vinden.
www.bdvereniging.nl