Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Over Netwerk GRONDig

Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouders.
Bijna 1000 donateurs en verschillende organisaties vormen de kern van ons netwerk.
De kracht is dat aangesloten organisaties hun eigen identiteit houden.
Wij vinden elkaar op GRONDGEBONDENHEID en alle thema's die daar mee samenhangen.
Netwerk GRONDig verzorgt de belangenbehartiging. Samen sterk!
Als stichting is zij inmiddels de gesprekspartner voor de grondgebonden melkveehouders bij het ministerie van LNV; politieke partijen, maatschappelijke organisatie en in de sector zelf.  

Team GRONDGENOTEN, klik op de 'i' in de foto voor meer informatie over de persoon

Foppe Nijboer, voorzitter
Hantsje Andela, penningmeester
Cock Verweij, secretaris
Diana Saaman, communicatie & lobbyist
Johan Koot, adviseur
Jacob van Emst, adviseur
Arjen Kool, adviseur
Gerard Stam, adviseur
Nynke Boersma, adviseur en mediaspotter
Kors den Hartog, adviseur

GRONDig is ontstaan in de zomer van 2015. Directe aanleiding: de aangekondigde maatregelen om de overproductie van fosfaat te beteugelen. Wij namen deel aan de Regiegroep Fosfaat met andere sectorpartijen en het ministerie. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen! Grondgebonden melkveehouders worden gecompenseerd zodat zij geen schade lijden door de aangekondigde generieke korting op fosfaatrechten.