Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Over Netwerk GRONDig

Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouders.
Zo'n 1000 melkveehouders en verschillende organisaties zijn aangesloten bij ons netwerk.
Aangesloten organisaties houden uiteraard de eigen identiteit. Wij vinden elkaar op GRONDGEBONDENHEID en alle thema's die daarmee samenhangen. Netwerk GRONDig verzorgt de belangenbehartiging. Samen sterk!
GRONDig is gesprekspartner bij het ministerie van LNV, politieke partijen, maatschappelijke organisatie en in de sector zelf.
Rechtsvorm: stichting. KvK: 
 64557758. SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging.


Het GRONDig team

Diana Saaman, voorzitter

Diana Saaman, voorzitter

Positie Communicatie & lobby

Hantsje Andela, penningmeester

Hantsje Andela, penningmeester

Positie Adviseur

Kors den Hartog, secretaris

Kors den Hartog, secretaris

Positie secretaris

Jacob van Emst, bestuurslid

Jacob van Emst, bestuurslid

Positie Adviseur

Gerard Stam, bestuurslid

Gerard Stam, bestuurslid

Positie Adviseur

Arjen Kool, bestuurslid

Arjen Kool, bestuurslid

Positie Adviseur

Hugo Spruit, bestuurslid

Hugo Spruit, bestuurslid

Positie Adviseur

Over