Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Word ook donateur

Netwerk GRONDig staat! Als stichting; als belangenbehartiger. Wij staan voor u.
Netwerk GRONDig is de stem van en toont daadkracht voor grondgebonden melkveehouders. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!

Als donateur van Netwerk GRONDig steunt u onze inzet voor de grondgebonden melkveehouderij. U wordt geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief en wij zijn telefonisch bereikbaar voor onze donateurs: 7 dagen per week: 06 51451614.
Voor individuele melkveehouders bedraagt de minimale donatie € 100,00 per kalenderjaar.
Ook organisaties zijn welkom te doneren. Samen sterk! (Zie pagina Partners)

IBAN: NL45TRIO0254703283 
T.n.v. Netwerk GRONDig
O.v.v. uw telefoonnummer en mailadres 
of stuur het antwoordformulier in. U ontvangt dan de factuur voor uw donatie per mail:

OPGAVE FORMULIER OM DONATEUR TE WORDEN: