Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij

Word ook donateur

Netwerk GRONDig staat! Als stichting; als belangenbehartiger. Wij staan voor u.

Netwerk GRONDig is de stem van extensieve, grondgebonden melkveehouders.
Nu is het de fosfaatproblematiek, morgen de nitraatdiscussie en overmorgen ammoniakperikelen.
Onze stem blijft klinken in de landbouwsector en in Den Haag. Nu, morgen en daarna.

Samen met u?

Word donateur van Netwerk GRONDig!

Als donateur van Netwerk GRONDig steunt u onze inzet voor de grondgebonden melkveehouderij.
Wij vragen een bijdrage van € 100,00 per kalenderjaar.

IBAN: NL45TRIO0254703283 
T.n.v. Netwerk GRONDig
O.v.v. uw naam, woonplaats en mailadres