Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

12-12-2018, 23:19

Netwerk GRONDig doet dringend beroep op Kamerleden voor coulancetermijn fosfaat

‘Traagheid afwikkeling bezwaren moet leiden tot uitstel verantwoorden fosfaatjaarplafond. Situatie onmenselijk’ Duizenden nog niet afgewikkelde bezwaren liggen nog bij RVO. Verantwoorden van het...   Meer


10-12-2018, 21:54

Overhandiging petitie samen met peloton kringloopboeren

‘Bestaande kringloopboeren demarreren naar Den Haag’ ‘Geachte Kamerleden van de commissie LNV: Wij staan hier voor u: kringloopboeren van het eerste uur. Wij dragen al langer de kenmerken van een ander,...   Meer


08-11-2018, 22:09

Netwerk GRONDig wil toetreden tot Zuivel NL

Op maandag 5 november heeft GRONDig een gesprek gehad met ZuivelNL. Aanleiding was het verzoek van het netwerk om ook deel te nemen aan de organisatie Zuivel NL. Wij vinden dat ook de stem van grondgebonden...   Meer


15-10-2018, 23:29

Fosfaatbank op 1 november opengesteld

In principe wordt de Fosfaatbank op 1 november 2018 opengesteld om op in te schrijven. Dat kan dan via een link op de site van de RVO. Ondanks druk van andere partijen om de voorwaarden voor rechten uit de...   Meer


26-09-2018, 08:14

College van Beroep voor het bedrijfsleven houdt zitting over Fosfaatrechtenstelsel

Vandaag houdt het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) een zitting in Den Haag om zich uitvoerig te laten informeren over het Fosfaatrechtenstelsel. Door meerdere zaken tegelijk te behandelen,...   Meer


20-09-2018, 08:12

Rechten fosfaatbank voor grondgebonden melkveehouders

Deze week heeft Minister de ontwerpregeling gepubliceerd waarin wordt vastgelegd hoe het uitgeven van fosfaatrechten uit de fosfaatbank in zijn werk gaat. Deze fosfaatrechten worden ingezet voor het stimuleren...   Meer


30-08-2018, 11:49

GRONDig vraagt minister Schouten om coulancetermijn verantwoorden fosfaatjaarplafond

‘Verantwoorden fosfaatjaarplafond in december voor veel melkveehouders onmogelijk’ Duizenden nog niet behandelde dossiers liggen nog bij RVO. Dossiers? Bezwaren tegen de fosfaatrechtenbeschikking; aanmelding...   Meer


21-08-2018, 11:50

Rechter vindt dat zwaar getroffen bedrijven door fosfaatreductieplan moeten gecompenseerd

Vanmorgen heeft de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan in de zaak over de bezwaren tegen de heffingen die verschillende melkveehouders eerder indienden bij de...   Meer


15-08-2018, 08:30

Wat veroorzaakt toch die lekkere geur na een zomerse bui?

Als het geregend heeft, komt de bodem weer tot leven. En al die microben dampen geuren uit die mensen prettig vinden. Het is een geur uit duizenden die bijna iedereen met graagte opsnuift. De dampen die uit de...   Meer


13-07-2018, 22:36

Fosfaatbank: prangende vragen…én antwoorden!

Nog steeds is het wachten op de (concept) Regeling en het overleg daarvan op het ministerie over de Fosfaatbank. Het is erg frustrerend dat dit zo lang duurt. De afgelopen weken zijn er door verschillende...   Meer


Ouder >>Netwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties