Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van de Groene Dienst is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening.

Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de GGA op hexagoonniveau.
Nieuws en actualiteiten

Feed

12-11-2020, 12:36

Stikstofcrisis tackelen dankzij emissiearme bedrijfsvoering

Netwerk GRONDig, Boerenverstand, WUR en Universiteit Leiden slaan handen ineen met project: ‘Stikstofcrisis tackelen dankzij emissiearme bedrijfsvoering op grondgebonden melkveebedrijven: strategie voor...   Meer


26-10-2020, 09:40

Stikstofreductie moet betaalde groene dienst worden

P E R S B E R I C H T maandag 26 oktober 2020 Netwerk GRONDig wil discussie over bronmaatregelen melkveehouderij openbreken: ‘Stikstofreductie moet betaalde groene...   Meer


09-09-2020, 15:28

Hoofdlijn nieuw Mestbeleid: erkenning belang grondgebondenheid!

Gisteren zijn de hoofdlijnen voor een nieuw Mestbeleid bekend gemaakt. Het afgelopen jaar konden allerlei partijen hierover ideeën aandragen bij het ministerie van LNV. Ook Netwerk GRONDig heeft input...   Meer


20-07-2020, 12:50

OPINIE: Degradatie bovengronds mest-aanwenden bij verlengde derogatie

Dat is een onaangename verrassing. Het bericht van de Europese Commissie die twee nieuwe voorwaarden heeft gekoppeld aan derogatie. Eén daarvan is het bovengronds aanwenden van mest. Dat mag niet meer tegelijk...   Meer


01-07-2020, 16:31

Netwerk GRONDig verzoekt Nitraat Comité schriftelijk om heroverweging

Keuze bovengronds aanwenden of derogatie is klap in gezicht Vandaag heeft het Nitraat Comité en de Commissie Milieu een schriftelijk verzoek tot heroverweging ontvangen van Netwerk GRONDig. Aanleiding is de...   Meer


Ouder >>