Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van de Groene Dienst is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening.

Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de GGA op hexagoonniveau.
Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-09-2020

Hoofdlijn nieuw Mestbeleid: erkenning belang grondgebondenheid!

Gisteren zijn de hoofdlijnen voor een nieuw Mestbeleid bekend gemaakt. Het afgelopen jaar konden allerlei partijen hierover ideeën aandragen bij het ministerie van LNV.
Ook Netwerk GRONDig heeft input geleverd: met name het verzoek om Meer-sporen-beleid te introduceren. Voor grondgebonden bedrijven eenvoudige regelgeving en zo meer. Het erkennen van verschillende bedrijfstypes in plaats van generiek beleid.

Wij staan positief tegenover de hoofdlijnen van nieuw Mestbeleid dat vandaag is gepresenteerd en die de komende jaren wordt uitgewerkt in wetgeving.
Grondgebonden bedrijven krijgen eindelijk erkenning door soepelere wetgeving en eenvoudig verantwoordingssystematiek (soort MINAS).
GRONDig is dan wel een kleine organisatie. Ons hoofddoel is de belangen van grondgebonden melkveehouders keer op keer en waar dan ook naar voren te brengen.
Wij boeken resultaten door onze inzet en doorzettingsvermogen, want GRONDGEBONDENHEID staat meer dan ooit op de kaart.
Het vertaalt zich nu echt in verschillende beleidsrichtingen. Dat biedt perspectief!

Als bijlage de bewuste Kamerbrief met de contouren voor nieuw Mestbeleid.

 Contouren_toekomstig_mestbeleid.docx


Terug naar overzicht