Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-02-2018

SGP wil zo snel mogelijk debat over bedrijfsblokkades

OPROEP: als veehouders vinden dat ze onterecht geblokkeerd zijn, hoort de SGP dat graag. Stuur dan een e-mail met een concrete toelichting naar Hans Maljaars: h.maljaars@tweedekamer.nl
Minister Schouten heeft deze week 2100 rundveebedrijven geblokkeerd vanwege onregelmatigheden bij de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R).

De minister omschrijft dit als ‘knoeien met het systeem’ en ‘vermoedelijke fraude’. De SGP en onder meer boerenorganisaties krijgen veel signalen binnen van veehouders die zich van geen kwaad bewust zijn en door administratieve fouten of niet doorgezette meldingen nu als ‘knoeier’ aangemerkt worden en een blokkade aan hun broek hebben hangen.

Het is van groot belang dat deze bedrijven niet als fraudeur in een hoek gezet worden, met bijbehorende negatieve beeldvorming, en dat blokkades niet langer dan nodig opgelegd worden. De SGP wil hierover graag snel in debat met minister Schouten.Terug naar overzicht