Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

07-01-2019

GRONDig vertegenwoordigt in algemene vergaderingen Zuivel NL

Eerder in november vorig jaar heeft GRONDig op eigen verzoek met bestuurders van Zuivel NL gesproken. Onderwerp was toetreding van het netwerk tot de brancheorganisatie. Zuivel NL heeft inmiddels te kennen gegeven dat GRONDig welkom is als partnerorganisatie. Omdat het netwerk een stichting als rechtsvorm heeft, krijgt zij geen stemrecht. Daar kunnen wij mee leven. Van belang is dat in de branche de belangen naar voren worden gebracht van de grondgebonden melkveehouderij. Wij zijn nu aanwezig bij algemene vergaderingen.
Jacob van Emst vertegenwoordigt GRONDig tijdens de algemene vergaderingen van Zuivel NL.Terug naar overzicht