Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderij? 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest! 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

Nieuws en actualiteiten

Feed

16-10-2017, 23:54

Comité GRAS is samengesteld

”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen” Belangenorganisatie Netwerk GRONDig heeft inmiddels de samenstelling van Comité GRAS rond. De comitéleden gaan...   Meer


25-09-2017, 21:04

Comité GRAS opgericht: Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen

Brede vertegenwoordiging in Comité GRAS: ”Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen in balans met kringloop en samenhang leefomgeving” Melkveehouders, zuivelbedrijfsleven, provincies, maatschappelijke –en...   Meer


18-09-2017, 21:00

Uitspraak op 31 oktober

De rechter doet op 31 oktobvan het Hoger beroep van de Staat tege de melkveehouders. Deze uitspraak zal gaan of het wel of niet terecht is dat voor deze melkveehouders het Fosfaatreductieplan buiten werking is...   Meer


18-09-2017, 07:36

Hoger Beroep over fosfaatreductieplan dient in Den Haag

Vandaag maandag 18 september dient bij de Rechtbank Den Haag het Hoger Beroep van de Staat tegen de 52 melkveehouders die in mei al werden vrijgesteld van het reductieplan. Melkveehouder Frans Zanderink,...   Meer


12-09-2017, 12:18

Inzet: geen verplichting Kringloopwijzer door tekortkomingen rekenmodel en fraude

Een week of zes geleden bood Foppe Nijboer, voorzitter Netwerk Grondig, circa 600 handtekeningen van collega melkveehouders aan Henk Gommer. Vervolgens heeft Henk de stapel overgedragen aan Friesland Campina....   Meer


<< NieuwerOuder >>Netwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.