Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

10-09-2017

Grondig in gesprek met NZO over Kringloopwijzer

Op maandag 11 september gaat GRONDig in gesprek met de NZO in Amersfoort. Directe aanleiding is het weigeren door Friesland Campina van het ophalen en uitbetalen van melk bij een melkveehouder die weigerde de KLW in te vullen.

De Kringloopwijzer (KLW) kan een managementinstrument zijn om de mineralenstromen op een melkveebedrijf inzichtelijk te maken. De KLW heeft zijn beperkingen en het is een instrument dat nog steeds in ontwikkeling is. De KLW werkt aan de hand van aannames over hoe N en P zich gedragen in dier en bodem. Veel ruimte dus voor interpretatie. Open eindjes ook.

De NZO heeft sinds 1 januari 2017 de KLW ook verplichte gesteld voor grondgebonden bedrijven, eerder alleen voor bedrijven met mestoverschot.

Daar wringt de schoen: wij willen GEEN verplichting van de KLW voor grondgebonden bedrijven. Als zij de KLW gebruiken als managementtool is dat prima, maar het voegt niets toe om het te verplichten. Er zijn nog teveel open eindjes waardoor de KLW onvoldoende is toegerust om bedrijfsprocessen, zeker op grondgebonden, deugdelijk weer te geven.

Duurzaamheid
NZO vindt de KLW belangrijk om duurzaamheid te borgen. Maar wat is duurzaamheid? Grondgebonden bedrijven zijn duurzaam en natuurlijk kan dit nog beter, maar de vraag is of de KLW het instrument moet zijn om dat te borgen. Dan moeten ook andere belangrijke aspecten worden meegenomen: cradle to cradle.Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.