Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderij? 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest! 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

12-07-2017

Netwerk GRONDig start handtekeningenactie voor Henk Gommer

Vandaag heeft Netwerk GRONDig het startschot gegeven voor een handtekeningenactie. Via de website van de belangenorganisatie kunnen collega’s en anderen hun handtekening achterlaten. Daarmee betuigen zij hun steun aan ‘Kringloopwijzerweigeraar’ Henk Gommer. Netwerk GRONDig staat pal achter Gommer: ‘Het feit dat Friesland Campina de melk niet ophaalt, omdat Gommer de KLW niet heeft ingestuurd, gaat echt te ver. “De KLW is een managementstool. Het mag geen chantagetool zijn,” aldus voorzitter Foppe Nijboer van Grondig.
De handtekeningen gaan naar Friesland Campina. De zuivelaar heeft namelijk aangegeven dat als er handtekeningen zijn, zij hun beslissing heroverwegen.

Melkveehouder Henk Gommer uit Zevenhuizen heeft inmiddels ruim 18.000 liter melk weg laten lopen, omdat het niet meer wordt opgehaald. Contact met Frans Keurentjes van FC leverde tot nu toe niets op. Friesland Campina heeft net aangeboden om toch de melk op te halen, maar niet uit te betalen. Het melkgeld gaat dan niet naar Gommer maar naar een goed doel in China liet de zuivelaar weten. Henk Gommer stelt dat als ze zijn melkgeld willen doneren aan goed doel, hij dat liever aan een Nederlands goed doel schenkt. Maar dit kan toch geen oplossing zijn?

Over de Kringloopwijzer is nog veel te doen. Het is een managementtool, dat vooral ontwikkeld is voor en vanuit intensieve bedrijven. Grondgebonden melkveehouders, waaronder Henk Gommer zien verplichting niet zitten. ‘ De KLW is niet eens grondgebonden proof. Bovendien is de tool zeer fraudegevoelig. Genoeg grond onder je bedrijf is de beste en duurzaamste borg voor milieu en zuivelaars. Ook niet fraudegevoelig. ‘

Overlevingspakket
Naast de handtekeningenactie overhandigt Netwerk GONDig volgende week een levensmiddelenpakket aan Henk Gommer als ‘overlevingspakket. De handtekeningen zullen over tien dagen overhandigt worden aan Frans Keurentjes van Friesland Campina.
De grondgebonden melkveehouders roepen nu al FC op hun maatregel tegen Henk Gommer per direct in te trekken en gewoon zijn melk op te halen en zijn melkgeld uit te betalen.

Handtekeningen kunnen via www.netwerkgrondig.nl (homepage) worden gezet.Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.