Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

10-07-2017

Advies Knelgevallen commissie ligt al 10 dagen bij Van Dam

Zojuist heeft Netwerk GRONDig weer contact gehad met de Adviescommissie Knelgevallen die in mei door de staatssecretaris in het leven is geroepen. Voor 1 juli zou de commissie met een advies komen. De commissie laat weten dat hun advies al 10 dagen bekend is bij Van Dam: ’ De staatssecretaris heeft het in beraad.’

In mei was GRONDig met de andere sectorpartijen bijeen met de commissieleden. Elk van de organisaties kon aangeven of zij een verruiming van de Knelgevallen Regeling nodig achten en zo ja: hoe moet die er dan uit zien?
Netwerk GRONDig wil als enige sectororganisatie verruiming van de bestaande, sobere Knelgevallen Regeling. De andere sectorpartijen zien verruiming niet zitten, omdat dit de generieke korting naar boven bijstelt.

Verzoek GRONDig aan Knelgevallen commissie
De Knelgevallenregeling zoals in het fosfaatstelsel is beschreven is voor Netwerk GRONDig volstrekt ontoereikend. Deze regeling voorziet alleen in een compensatie voor melkveehouders die op de peildatum van 2 juli 2015 minder vee op het bedrijf hadden als gevolg van ziekte bij de ondernemer zelf of in de veestapel.
GRONDig stelt dat een categorie Knelgevallen moet worden toegevoegd, namelijk de grondgebonden en biologische melkveehouders met latente mestplaatsingsruimte op hun bedrijven, waarvan een groot aantal onomkeerbare investeringen voor 2 juli 2015 hebben gepleegd om te voldoen aan verantwoorde, grondgebonden groei van de sector. Zij konden het stelsel van fosfaatrechten daardoor niet voorzien. Ook het niet kunnen gebruiken van latente ruimte (eigendom) is een punt. Het niet kunnen gebruiken van eigendom gaat in tegen de Europese Rechten van de mens.
Netwerk GRONDig heeft veel concrete bedrijfssituaties voorgelegd aan de commissie. Grondgebonden bedrijven die financieel in de problemen komen wanneer de rechten worden ingevoerd op 1 januari en er geen behoorlijke knelgevallenregeling is.

Wat is het advies van de Knelgevallencommissie en wat gaat staatssecretaris Van Dam daarmee doen? De datum van 1 juli is inmiddels al 9 dagen verstreken. Melkveehouders willen duidelijkheid.Terug naar overzicht