Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

08-02-2018

Resoluut optreden van minister Schouten

Resoluut treedt minister Schouten op bij aangetroffen onregelmatigheden in het I&R systeem die een serieuze omvang heeft: 2100 bedrijven worden geblokkeerd. Betreffende veehouders hebben hierover vandaag een brief gehad of krijgen die morgen.
Netwerk GRONDig was vanmorgen aanwezig bij het bestuurlijk overleg en staat geheel achter het standpunt van de minister dat de onregelmatigheden moeten opgelost. Fraude mag en kan niet. Het is echter nog niet duidelijk in hoeveel gevallen het om concrete fraude gaat of om onjuiste invulling van een registratie. Voor het ministerie gelden alle onjuistheden die zij aantreffen als verdacht.
Op de 2100 bedrijven die vandaag en morgen geblokkeerd worden, is meer dan één administratieve fout geconstateerd toen de RVO/NVWA de I&R-data vergeleken hebben met bijvoorbeeld melkcontrolegegevens en afkalfdata. 'Het zijn dus geen bedrijven die per abuis iets verkeerd hebben aangevinkt in het I&R-systeem’, aldus het ministerie. De komende tijd gaat het onderzoek verder: een cross-check van alle data. Het ministerie vermoedt dat er nog meer onregelmatigheden bij veehouders wordt gevonden waardoor het aantal van 2100 kan stijgen.
Melkveehouders kunnen zelf via mijnrvo.nl zien of zij veracht/geblokkeerd zijn. Ook is te zien wat de veehouder kan doen om het recht te zetten, zeker als het om een administratieve fout gaat.
In de bijlage de brief aan de Tweede Kamer over de I&R fraude.

 Kamerbrief+fraude+IR+-+DEF -feb18.pdf


Terug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties