Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-02-2019

Vrijstelling Bovengronds aanwenden weer voor 5 jaar en de andere voorwaarden

Vandaag is in de Staatscourant te lezen wat de voorwaarden zijn van de nieuwe Regeling Bovengronds aanwenden van mest. Vast staat dat de Regeling weer voor 5 jaar is. Er zijn geen drastische wijzigingen in de voorafgaande voorwaarden gekomen. Zie het pdf bestand voor de tekst van de Regeling.

 stcrt-2019-9387.pdf


Terug naar overzicht