Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

22-01-2019

Brief naar Brussel omdat Fosfaatbank weer dicht blijft

Minister Schouten houdt het slot op de deur van de fosfaatbank. Er is voorlopig geen zicht wanneer de inmiddels circa 350.000 kg rechten aan grondgebonden boeren worden uitgegeven. Het lukte GRONDig niet om Schouten op andere gedachten te brengen.
Het netwerk heeft per brief aan Brussel kenbaar gemaakt zich zorgen te maken om de ontwikkelingen in Nederland. De fosfaatbank is onderdeel van de wet en onderdeel van de goedkeuring uit Brussel vorig jaar. Het slot op de bank schaadt ontwikkeling van de gewenste grondgebonden bedrijven.
Schouten geeft als redenen aan dat het teveel aan uitgegeven fosfaatrechten in 2018 en het overschrijden van het stikstofplafond eerst moeten worden opgelost. Hoe dat wordt opgelost, is niet bekend. Voor een generieke korting is geen meerderheid.
GRONDig vindt het niet terecht dat nu grondgebonden bedrijven in de wacht staan om overschotten die zij niet op bedrijfsniveau veroorzaken.
Wij wachten een reactie uit Brussel af.Terug naar overzicht