Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

07-01-2019

GRONDig vertegenwoordigt in algemene vergaderingen Zuivel NL

Eerder in november vorig jaar heeft GRONDig op eigen verzoek met bestuurders van Zuivel NL gesproken. Onderwerp was toetreding van het netwerk tot de brancheorganisatie. Zuivel NL heeft inmiddels te kennen gegeven dat GRONDig welkom is als partnerorganisatie. Omdat het netwerk een stichting als rechtsvorm heeft, krijgt zij geen stemrecht. Daar kunnen wij mee leven. Van belang is dat in de branche de belangen naar voren worden gebracht van de grondgebonden melkveehouderij. Wij zijn nu aanwezig bij algemene vergaderingen.
Jacob van Emst vertegenwoordigt GRONDig tijdens de algemene vergaderingen van Zuivel NL.Terug naar overzicht