Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-12-2018

‘Aangekondigde sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte voor knelgevallen melkveehouderij’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor:
Sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte melkvee
Voorstel van GRONDig is het benutten van de ruimte die ontstaat in het sectorale plafond na de saneringsslag in de varkenshouderij. Dit is van een andere orde dan het eerdere ‘ontschotten-idee’. Het Kabinet trekt 120 miljoen euro uit voor het opkopen van ruim 1 miljoen varkensrechten. Premier Rutte zei tijdens de Algemene Beschouwingen in september nog dat die productieruimte na deze sanering echt niet meer beschikbaar komt voor de varkenssector. Er is dan ook geen enkele reden om dat sectorfosfaatplafond op 39,7 miljoen kilo fosfaat te houden. Eén miljoen varkensrechten staat voor 5,5 miljoen kg fosfaat.
Netwerk GRONDig stelt voor om na sanering varkenshouderij het sectorale fosfaatplafond van de varkenshouderij te verlagen met 5,5 miljoen kg en zeker een half miljoen varkensrechten om te zetten naar fosfaatrechten melkvee. Deze rechten vloeien dan in de fosfaatbank en/of zijn bedoeld voor knelgevallen, die tot nu toe het nakijken hebben.
Het zou niet verstandig zijn om alle gesaneerde varkensrechten om te zetten naar melkvee in verband met de hogere excretie van stikstof door melkvee. Het risico bestaat dan dat het stikstofplafond wordt overschreden.Terug naar overzicht