Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

14-12-2018

Fosfaatbank blijft voor (jonge) grondgebonden melkveehouders

De minister heeft andermaal klip en klaar tijdens debat gezegd dat rechten uit de Fosfaatbank voor (jonge)grondgebonden melkveehouders zijn. Dat staat in de wet, dat staat in de beschikking uit Brussel va december 2017. Alleen een wetswijziging zou andere categorieën kunnen toevoegen, dat s een langdurig traject. Bovendien is de vraag of Brussel daar mee akkoord zou gaan: Brussel vindt juist grondgebondenheid stimuleren belangrijk. Dus minister pakt de wens van onder meer CDA een VVD niet op. Geurts van het CDA wilde rechten uit de bank inzetten om Knelgevallen (bijvoorbeeld Innovatief in de Knel) tegemoet te komen,
Ook het idee van de PVDA om het afromingspercentage te verhogen tot 25% en dan die rechten aan knelgevallen uit de biologische sector wordt ook niet door Schouten gedeeld.Terug naar overzicht