Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

07-03-2018

Resultaten toetsing ‘landbouwheffing waterschappen’

Den Haag, 6 maart. Vandaag hebben Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg de resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? De presentatie vond plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het onderzoek werd gefinancierd door Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Aansluitend op de presentatie werd het onderzoeksrapport door vertegenwoordigers van de landbouwsector – Geert Dubben (NAV) en Harm Wiegersma (NMV) – aangeboden aan leden van de Tweede Kamer en de Unie van Waterschappen. Namens de landbouwsector waren ook LTO, DDB en Netwerk Grondig vertegenwoordigd.

Onderzoeksrapport
In december ontvouwde de Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van waterschap haar plannen voor aanpassing van het belastingstelsel. De invoering van een extra vervuilingsheffing van rond 5.000 euro voor landbouwbedrijven maakt onderdeel uit van dit plan. Rotgers en Hanekamp hebben de onderbouwing van het nieuwe belastingplan getoetst en stuitten op een aantal tekortkomingen.

Het onderzoeksrapport De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? is hieronder te downloaden.

 Rapport_De_boer_betaalt_maar_voor_welke_vervuiling.pdf


Terug naar overzicht