Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten

Feed

15-10-2019, 15:27

Woensdag 16 oktober Hoorzitting in Kamer met deskundigen over Stikstofproblematiek

MORGEN, op woensdag 16 oktober, is er een Rondetafelgesprek van Kamerleden en verschillende onderzoekers over STIKSTOF-problematiek. Onder meer het Mesdagfonds, prof. Erisman en onderzoeksjournalist Geesje...   Meer


14-10-2019, 14:26

Standpunten GRONDig in Stikstof Impasse

Een zeer verontrustende tijd voor agrarisch Nederland, waarin er diverse manieren zijn om de onvrede en het dringende verzoek voor ‘normaal’ beleid te uiten. Netwerk GRONDig steunt de landelijke en provinciale...   Meer


09-10-2019, 14:27

Code 100 voor uitgemolken koeien VAN TAFEL!

Een winstpunt. Minister Schouten is teruggekomen op haar voornemen om 'uitgemolken' voortaan op code 100 te zetten. Gelukkig heeft de bewindsvrouw ingezien dat dit heel onwenselijk is. Zij schrijft aan de...   Meer


04-10-2019, 20:10

Kabinet komt met pakket maatregelen tegen stikstof- impasse

Vanmiddag presenteerde minister Schouten een pakket maatregelen om de stikstofcrisis te beteugelen. Het zijn vooral maatregelen voor de korte termijn. Ook de landbouwsector komt uitvoerig aan bod in de...   Meer


25-09-2019, 19:38

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

Bron: www.mesdag-fonds.nl/nieuws 25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam....   Meer


18-09-2019, 08:48

Essay: 'Hoogste tijd dat de overheid op de juiste koe gaat wedden'

Netwerk GRONDig heeft een essay geschreven. Het is in feite een to-do-list voor de overheid om te voorkomen dat grondgebonden melkveehouders op achterstand komen. Het essay werd mogelijk gemaakt door een...   Meer


18-09-2019, 08:43

GRONDig stuurt Open brief naar minister Schouten: MilKOEIEN schaduwnota

Samenvatting van de brief: Geachte minister Schouten, Naar aanleiding van uw brief aan de Kamer op woensdag 4 september ‘Duurzame veehouderij’ als ook de Begroting van uw ministerie dat onderdeel uitmaakt van...   Meer


09-09-2019, 16:09

Beter alternatief in zicht dan de pilot bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie

De LTO heeft erg gehamerd op het toestaan van een pilot Bedrijfsspecifieke Fosfaatexcretie, zodat met name intensief werkende melkveehouders meer koeien met minder rechten kunnen houden. GRONDig heeft hier al...   Meer


29-08-2019, 16:06

Onderzoek tijdens periode Vrijstelling Bovengronds aanwenden

GRONDig is uitgenodigd door het ministerie om mee te denken over het opzetten van onderzoek tijdens de vijfjarige Vrijstelling. Ook de Technische Commissie Bodem wordt hierbij betrokken. De eerste bijeenkomst...   Meer


23-07-2019, 17:38

Netwerk GRONDig vindt diercode 100 voor dubbeldoel-koeien klap in gezicht

'Ministerie ontzegt uitgemolken koeien het pensioen’ Het ministerie heeft naast aanpassingen in de Excretietabel meer wijzigingen voor ogen. Als het aan de wetgever ligt, mogen uitgemolken koeien vanaf 1...   Meer


18-07-2019, 15:02

Excretienormen aangepast

Voor de berekening van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest die op een bedrijf wordt geproduceerd, worden de bekende excretieforfaits toegepast. Deze excretieforfaits geven aan hoeveel stikstof...   Meer


12-07-2019, 14:59

GRONDig naar Engeland: kijken naar samenwerking supermarkt en melkveehouders

Alle voornemens en doelen ten spijt, uiteindelijk gaat het om een goede melkprijs, zodat de portemonnee ook duurzaam is. Wanneer wij vinden dat grondgebonden de sleutel is, zou het passen dat daar ook een...   Meer


27-06-2019, 11:53

OPINIE: Kringlooplandbouw van Schouten is een farce voor grondgebonden boer

Ook minister Schouten gaat mee in de traditie. Elke minister van Landbouw schrijft een visie. Dit keer is het modewoord Kringlooplandbouw. Wat deze visies de afgelopen decennia gemeen hebben? De boodschap was...   Meer


12-06-2019, 11:26

Staatscourant publiceert. Verhoging Afroming naar 20% is van kracht

Vandaag is de wettekst voor de verhoogde tijdelijke Afroming naar 20% gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de wijziging ingaat. Wanneer het aantal rechten is teruggedrongen onder het plafond van...   Meer


11-06-2019, 19:28

Belonen bedrijfsspecifieke excretie staat haaks op kringlooplandbouw

Netwerk GRONDig pleit voor andere indicatoren om productieruimte te verdienen, want: ‘Belonen bedrijfsspecifieke excretie staat haaks op kringlooplandbouw’ Kringlooplandbouw is dé integrale denk –en...   Meer


03-06-2019, 21:07

GRONDig schrijft Eerste Kamerleden aan

Geacht Eerste Kamerlid, Morgen debatteert en stemt u over een Wetswijziging voor in het Fosfaatrechtenstelsel. Het voorstel van minister Schouten is om tijdelijk het afromingspercentage naar 20% te verhogen....   Meer


29-05-2019, 19:12

Tabel 6 wordt eindelijk aangepast

Tijdens het 'Afromings"debat werden er verschillende moties ingediend. Daar is GRONDig verheugd over: Tabel 6 wordt aangepast zodat er en gelijker ondernemersveld komt: voor hoogproductieve koeien (boven de...   Meer


29-05-2019, 19:08

Tweede Kamer stemt in met Wetswijziging: Afroming tijdelijk naar 20%

Minister Schouten heeft de Kamerleden toch weten te overtuigen van verhogen van het Afromingspercentage naar 20%. Een Kamermeerderheid stemde in de namiddag voor. Schouten wilde niets weten van opkopen of...   Meer


28-05-2019, 16:26

Kamercommissie LNV praat en stemt morgen al over wel of niet verhogen Afromingspercentage

Morgenmiddag vergaderen de Kamerleden van de commissie LNV met minister Schouten over de stand van zaken in he fosfaatdossier. Een agendapunt is het voornemen van Schouten om tijdelijk de afroming te verhogen...   Meer


27-05-2019, 22:34

Netwerk GRONDig stelt: Minister moet teveel aan fosfaatrechten zelf maar opkopen!

Netwerk GRONDig stelt dat ministerie haar eigen gecreëerde probleem moet oplossen: ‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’ Op 1 januari 2018 heeft het ministerie...   Meer


<< NieuwerOuder >>