Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

26-10-2020

Stikstofreductie moet betaalde groene dienst worden

P E R S B E R I C H T

maandag 26 oktober 2020

Netwerk GRONDig wil discussie over bronmaatregelen melkveehouderij openbreken:
‘Stikstofreductie moet betaalde groene dienst zijn’

Voor niets gaat de zon op. Als het aan Netwerk GRONDig ligt, geldt dat niet voor de bronmaatregelen die in het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering staan. Een landelijke ammoniakreductie van 26% in 2030 voor de landbouw is een ambitieus doel. In de wettekst wordt uitgegaan van deelname aan de bronmaatregelen door melkveehouders zonder vergoeding: water bij mest; meer weidegang en minder eiwit in het rantsoen. Waarom zouden melkveehouders aan reductiemaatregelen gaan doen als daar geen betaling tegenover staat? Reduceren is een groene dienst. Betaling stimuleert deelname aan bronmaatregelen en maakt duurzaamheid tot verdienmodel.

2,5 miljard trekt het Kabinet de komende tien jaar uit voor bronmaatregelen, waarvan 1,5 voor landbouw en een miljard voor industrie.
Het stoort GRONDig, het netwerk van grondgebonden melkveehouders, dat aanpassingen in het management op het melkveebedrijf die ammoniakreductie opleveren, niet direct aan de melkveehouder worden vergoed. Het Kabinet trekt zo’n 76 miljoen uit voor de bronmaatregelen meer weidegang en minder eiwit in het rantsoen, maar dit geld gaat vooral naar coaches en adviseurs. Melkveehouders zijn ondernemers, die een dienst kunnen leveren in de vorm van minder stikstof uitstoten. Dat kunnen zij vermarkten. Het is aan de melkveehouders zélf om te beslissen of zij daar kennis voor in moeten huren.

“ Het Kabinet trekt 76 miljoen uit voor de bronmaatregelen ’meer weidegang’ en ‘minder eiwit in het rantsoen’, maar dit geld gaat vooral naar coaches en adviseurs. “

Vergund is vergund
Melkveehouders met een legale vergunde situatie beschikken over stikstofruimte. Reduceren van stikstof kan voor deze groep geen verplichting zijn, want vergund is vergund. Om deze groep toch te stimuleren mee te doen aan het landelijke ambitieniveau is een vergoeding op zijn plaats. Het is aan de overheid om die gereduceerde stikstof op te kopen van de melkveehouder en vervolgens is het aan de overheid om deze beschikbare stikstof aan PAS melders te verstrekken of ter verdunning van de stikstofdeken in te zetten.

Momenteel worden de bronmaatregelen besproken tussen het ministerie en sectorpartijen. Wil er schot in de zaak komen, dan zal het principe van de groene dienst voor ammoniakreductie een optie moeten worden. Dit hoort echt op tafel, anders voorziet GRONDig dat bronmaatregelen niet van de grond komen.


//// E I N D E P E R S B E R I C H T ////Terug naar overzicht