Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-09-2020

Hoofdlijn nieuw Mestbeleid: erkenning belang grondgebondenheid!

Gisteren zijn de hoofdlijnen voor een nieuw Mestbeleid bekend gemaakt. Het afgelopen jaar konden allerlei partijen hierover ideeën aandragen bij het ministerie van LNV.
Ook Netwerk GRONDig heeft input geleverd: met name het verzoek om Meer-sporen-beleid te introduceren. Voor grondgebonden bedrijven eenvoudige regelgeving en zo meer. Het erkennen van verschillende bedrijfstypes in plaats van generiek beleid.

Wij staan positief tegenover de hoofdlijnen van nieuw Mestbeleid dat vandaag is gepresenteerd en die de komende jaren wordt uitgewerkt in wetgeving.
Grondgebonden bedrijven krijgen eindelijk erkenning door soepelere wetgeving en eenvoudig verantwoordingssystematiek (soort MINAS).
GRONDig is dan wel een kleine organisatie. Ons hoofddoel is de belangen van grondgebonden melkveehouders keer op keer en waar dan ook naar voren te brengen.
Wij boeken resultaten door onze inzet en doorzettingsvermogen, want GRONDGEBONDENHEID staat meer dan ooit op de kaart.
Het vertaalt zich nu echt in verschillende beleidsrichtingen. Dat biedt perspectief!

Als bijlage de bewuste Kamerbrief met de contouren voor nieuw Mestbeleid.

 Contouren_toekomstig_mestbeleid.docx


Terug naar overzicht