Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

01-07-2020

Netwerk GRONDig verzoekt Nitraat Comité schriftelijk om heroverweging

Keuze bovengronds aanwenden of derogatie is klap in gezicht

Vandaag heeft het Nitraat Comité en de Commissie Milieu een schriftelijk verzoek tot heroverweging ontvangen van Netwerk GRONDig. Aanleiding is de derogatieverlenging waar een nieuwe voorwaarde aan is toegevoegd. Het wordt kiezen voor circa 200 melkveehouders: meedoen aan derogatie of aan de Vrijstelling bovengronds aanwenden. ‘Brussel heeft niet in de gaten dat zij hiermee melkveehouders treffen, die vooroplopen in het benutten van bedrijfseigen stikstof en lagere emissies realiseren. Wij gaan in gesprek met Brussel om dat nader te duiden.’

De laatste 15 jaar is het bovengronds aanwenden een feit voor een selecte groep melkveehouders. Select omdat zij principes hebben over bodengezondheid en mest aanwenden. Select omdat het om een klein gezelschap gaat van circa 400 boeren, waarvan er een tweehonderd meedoen aan derogatie is de schatting. Aan de Vrijstelling Bovengronds aanwenden kleven bovenwettelijke voorwaarden. Zo mag de kunstmestgift aan stikstof niet meer bedragen dan 100 kg per hectare en stikstofverschot mag niet meer dan 100 kg per hectare zijn. Bovendien gaat het hier om extensieve bedrijven, waarbij de melkproductie niet boven de 14.000 kg/ha uitkomt.

‘De Europese Commissie en het Nitraat Comité houden Nederland scherp in de gaten door de stikstofcrisis en uiteraard de Nitraatrichtlijn. Maar om daarvan nu de rekening bij een klein groepje melkveehouders neer te leggen, komt op ons ondoordacht over. De ‘bovengronds’ bedrijven zitten qua kunstmestgift en stikstofoverschot juist flink onder het landelijk gemiddelde oftewel de 17.900 andere deelnemende derogatiebedrijven. Wat er niet in komt, emitteert er ook niet uit! De argumentatie van Brussel om bovengronds aan banden te leggen bij derogatiebedrijven door teveel ammoniakemissie vinden wij onbegrijpelijk. Het uitspoelen van nutriënten bij bovengronds aanwenden is daarbij aanzienlijk lager dan bij mestinjectie. Dat gaan wij in Brussel uitvoerig bespreken. Wij zijn uiteraard ook benieuwd naar hun motivatie om deze extra voorwaarde als donderslag bij heldere hemel te poneren.’

Netwerk GRONDig gaat in gesprek bij de Commissie Milieu, waar het Nitraat Comité is gevestigd, om het verzoek tot heroverweging van de extra voorwaarde toe te lichten.Terug naar overzicht