Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-12-2019

Brief naar Brussel over dichtblijven Fosfaatbank

De Fosfaatbank lijkt inmiddels een luchtkasteel, een Fata Morgana. Netwerk GRONDig heeft vanmorgen de EU-Commissie Milieu en de EU-Commissie Mededinging elk een brief gestuurd om onze onvrede over het dicht blijven van de fosfaatbank kenbaar te maken.
Wij hebben ook verzocht of Brussel de beschikking, die de EU zelf uitgaf om de Fosfaatwet mogelijk te maken, serieus te nemen. De EU-Beschikking beschrijft twee hoofddoelen van het Fosfaatrechtenstelsel: eerste is om de fosfaatproductie te verlagen en het tweede doel is het stimuleren van grondgebonden melkveehouderij, waar de fosfaatbank het aangewezen instrument is. Punt 1 is bereikt: de productie ligt enkele miljoenen kilogrammen onder het plafond. Punt 2 is het pijnpunt: de deur van de bank heeft nog niet eens op een kier gestaan.

Wij hebben Brussel verzocht een oplossing te zoeken in samenspraak met minister Schouten.

De complete inhoud van de brief aan Brussel is alleen aan donateurs verstuurdTerug naar overzicht