Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-12-2019

Update Stikstof: Landbouw Collectief naar Rutte en Schouten

Netwerk GRONDig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Als kleine organisatie behartigen wij uitgesproken als enige de belangen van de grondgebonden melkveehouderij in deze collectieve samenstelling.
De sfeer is goed en wij hebben onze inbreng in het plan gehad. Het plan dat nu sinds 20 november op het bureau van minister Schouten ligt. Sinds 20 november hebben er drie leden van het Collectief met ambtenaren gesproken. Er zijn geen concrete oplossingen gevonden. Inmiddels is de Tweede Kamer akkoord met de Spoedwet, waarin maatregelen voor diervoeder mogelijk zijn geworden. De Eerste Kamer moet de wet ook nog behandelen.
Schouten liet in de media weten dat zij nog in gesprek is met het Collectief. Dat klopt niet en er volgde vanmorgen een persbericht namens het Collectief om dat te weerleggen. Vanmiddag is voorzitter Aalt Dijkhuizen gebeld door Den Haag: het landbouw Collectief is aanstaande maandagmorgen welkom bij premier Rutte en minister Schouten op het Catshuis. Iemand namens GRONDig zal daar ook bij zijn.

Het is in deze huidige stikstofcrisis goed dat ondanks verschillende bedrijfsvoeringen of standpunten binnen de landbouw, we op dit dossier samenwerken. Dit maakt het verschil in Den Haag. Want alle landbouwbedrijven zitten in enorme onzekerheid.
Wij hopen aanstaande maandag de bewindslieden te overtuigen dat er echt aanpassingen moeten komen voor onder meer de volgende beleidsvoornemens:
- Inhouden van dier –en fosfaatrechten bij extern salderen zijn wij op tegen (is nog steeds niet van de baan. Schouten beslist daarover pas eind januari 2020)
- Meldingen onder de PAS zijn nu ongeldig: hoe wordt dit opgelost?
- Veehouders die geen NB-vergunning of PAS melding hebben, omdat zij de afgelopen jaren hun bedrijf niet hebben gewijzigd. Wat is de positie van deze bedrijven?
- Aanpassen diervoeder in Spoedwet gaat zelfs over ruwvoer. (Grondgebonden) bedrijven met weidegang en ruwvoervoorziening kunnen niet sturen op eiwitgehalte door natuurlijke omstandigheden. Wij pleiten om de pijlen op eiwit in krachtvoer te richten (eiwit verlagen).
- vergund is vergund: latente ruimte moet niet worden ingenomenTerug naar overzicht