Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

20-11-2019

Maatregelen en eisenpakket van Landbouw Collectief

Op dit moment wordt het rapport van het Landbouw Collectief in Den Haag gepresenteerd.
Wij voegen het u als bijlage toe als ook het persbericht waar hoofdlijnen in staan.

LEESWIJZER…..
Zoals GRONDig u gisteren al schreef: wij hebben er alles aan gedaan om GRONDGEBONDEN melkveehouderij in het rapport te krijgen (pagina 7 een alinea).
Daarnaast is gekozen voor het ‘Cafetaria model’ als het om al de maatregelen gaat. Veel van de maatregelen passen minder of niet bij de visie van extensieve bedrijven. Andere wel. Uit onderhandeld is: elke melkveehouder kiest de maatregel die bij zijn of haar bedrijfsvoering past!! Dat staat zwart op wit. Wij vragen u dan ook het maatregelenpakket op die manier te lezen.

MAAR…..
Een harde eis in datzelfde rapport is: als de maatregelen uit de Kamerbrief van 4 oktober NIET van tafel gaan, gaat de landbouwsector NIETS aan maatregelen doen. Concreet willen wij dat het extern salderen; latente ruimte in vergunning zou vervallen etc etc van tafel gaat. Binnenkort gaan wij daarover met de minister om tafel.


Pagina 7 van het rapport:
Grondgebonden melkveebedrijven met emissiearme bedrijfsvoering maken hoofdzakelijk gebruik van eigen grondstoffen,
Zij zijn op weg naar een systeem van landbouw als kringloop, natuur-inclusief en circulair. Daarbij is het streven
te komen tot minder inzet van externe input, meer gebruik van bedrijfseigen of regionale bodemverbeteraars en meer
dierlijke mest in plaats van kunstmest. Meer onderzoek is nodig om deze aanpak verder door te ontwikkelen en een
onderbouwd inzicht te krijgen in de mogelijke besparingen in het kader van de stikstofproblematiek en de gevolgen
voor de kostprijs. Ook de benodigde middelen hiervoor zijn inbegrepen in het totaalbedrag van het Ontwikkelings- en
Investeringsfonds.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen

 Landbouwcollectief_rapport.pdf


Terug naar overzicht