Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten

Feed

18-12-2020, 00:36

Emissiearme bedrijfsvoering dankzij motie erkend als alternatief voor technische stalsystemen’

Netwerk GRONDig reageert verheugd op Kamermeerderheid voor VVD-motie: ‘Emissiearme bedrijfsvoering dankzij motie erkend als alternatief voor technische stalsystemen’ Weer een stap dichter bij...   Meer


30-11-2020, 13:21

GRONDig roept 2021 uit tot Jaar van het Importkalf

Is de import van honderdduizenden kalveren per jaar nog wel van deze tijd? De Nederlandse veehouderij als geheel staat voor uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn. De Stikstofcrisis...   Meer


12-11-2020, 12:36

Stikstofcrisis tackelen dankzij emissiearme bedrijfsvoering

Netwerk GRONDig, Boerenverstand, WUR en Universiteit Leiden slaan handen ineen met project: ‘Stikstofcrisis tackelen dankzij emissiearme bedrijfsvoering op grondgebonden melkveebedrijven: strategie voor...   Meer


26-10-2020, 09:40

Stikstofreductie moet betaalde groene dienst worden

P E R S B E R I C H T maandag 26 oktober 2020 Netwerk GRONDig wil discussie over bronmaatregelen melkveehouderij openbreken: ‘Stikstofreductie moet betaalde groene...   Meer


09-09-2020, 15:28

Hoofdlijn nieuw Mestbeleid: erkenning belang grondgebondenheid!

Gisteren zijn de hoofdlijnen voor een nieuw Mestbeleid bekend gemaakt. Het afgelopen jaar konden allerlei partijen hierover ideeën aandragen bij het ministerie van LNV. Ook Netwerk GRONDig heeft input...   Meer


20-07-2020, 12:50

OPINIE: Degradatie bovengronds mest-aanwenden bij verlengde derogatie

Dat is een onaangename verrassing. Het bericht van de Europese Commissie die twee nieuwe voorwaarden heeft gekoppeld aan derogatie. Eén daarvan is het bovengronds aanwenden van mest. Dat mag niet meer tegelijk...   Meer


01-07-2020, 16:31

Netwerk GRONDig verzoekt Nitraat Comité schriftelijk om heroverweging

Keuze bovengronds aanwenden of derogatie is klap in gezicht Vandaag heeft het Nitraat Comité en de Commissie Milieu een schriftelijk verzoek tot heroverweging ontvangen van Netwerk GRONDig. Aanleiding is de...   Meer


18-06-2020, 17:29

Voerplan vanuit sector als alternatief Voermaatregel minister Schouten

De Voermaatregel (Spoedwet) van minister Schouten is slecht gevallen in de melkveehouderij. Naast gevolgen van haar eiwitmaatregel voor bijvoorbeeld jongvee en droge koeien steekt de bemoeienis van de overheid...   Meer


02-06-2020, 16:55

Eerlijke prijs voor duurzame boer duidelijk dankzij COP-PP model

Netwerk GRONDig presenteert uitkomsten van het Project Houdbare melk: Cost of Production plus Profit model: objectieve berekening opbrengstprijs duurzame zuivel voor boer Duurzaam produceren en een reële...   Meer


06-04-2020, 15:25

GRONDig dient Innovatieprogramma bij minister Schouten in tegen stikstofmpasse

Netwerk GRONDig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Binnen het Collectief is ruimte voor diversiteit en verschillende oplossingsrichtingen in de stikstofimpasse. Naast de voorgestelde maatregelen op korte...   Meer


16-02-2020, 16:04

Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen

Netwerk GRONDig: Stoppersregeling weggegooid belastinggeld. Beter is kiezen voor: Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen Driehonderdvijftig miljoen...   Meer


08-02-2020, 16:06

Kamerbrief van Schouten met aankondiging Stikstofmaatregelen

De Kamerbrief met maatregelen die het Kabinet wil nemen om de stikstofcrisis e beteugelen is bekend. Zie download   Meer


10-01-2020, 11:23

FTM: Grote agro-spelers zijn struikelblok naar kringlooplandbouw

Door HERMAN LELIEVELDT van Follow the Money Het is hoog tijd dat we onze blik op de voedselketen verbreden en verder kijken dan de tegenstelling burger-boer en stad-platteland, die het debat over de...   Meer


09-12-2019, 22:07

Brief naar Brussel over dichtblijven Fosfaatbank

De Fosfaatbank lijkt inmiddels een luchtkasteel, een Fata Morgana. Netwerk GRONDig heeft vanmorgen de EU-Commissie Milieu en de EU-Commissie Mededinging elk een brief gestuurd om onze onvrede over het dicht...   Meer


09-12-2019, 22:06

Update Stikstof: Landbouw Collectief naar Rutte en Schouten

Netwerk GRONDig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Als kleine organisatie behartigen wij uitgesproken als enige de belangen van de grondgebonden melkveehouderij in deze collectieve samenstelling. De...   Meer


20-11-2019, 12:38

Maatregelen en eisenpakket van Landbouw Collectief

Op dit moment wordt het rapport van het Landbouw Collectief in Den Haag gepresenteerd. Wij voegen het u als bijlage toe als ook het persbericht waar hoofdlijnen in staan. LEESWIJZER….. Zoals GRONDig u...   Meer


25-10-2019, 20:36

PERSBERICHT van Zuivel NL over stoppen Stikstofoverleg en plannen

Persbericht 25 oktober 2019 Task Force Ammoniak van ketenpartijen in de zuivel...   Meer


17-10-2019, 23:35

ZEMBLA: de import van 800.000 kalveren naar Nederland

TV- uitzending Zembla over de jaarlijkse import vaan 800.000 kalveren: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-gouden-kalf?fbclid=IwAR3TsOoMyRzgq67qm8nyzsAzHjOQ66oPRI7mLwngKyPkHd4cRHbjxl0RNHU   Meer


16-10-2019, 21:51

Donderdag 17 oktober: debat over Stikstofmaatregelen

Morgen debateert de Kamer met de minsiter over de stikstofproblematiek enn de daaruitvoortvloeinde Kamerbrief met eerste maatregelen die vooral de landbouw treffen. Netwerk GRONDig is onder meer ontstelt over...   Meer


16-10-2019, 21:50

OPINIE: Boerenfront is lang niet zo eensgezind als het lijkt (Volkskrant)

OPINIE BOERENPROTEST Boerenfront is lang niet zo eensgezind als het lijkt Goedgeorganiseerde grote agro-ondernemers zitten de duurzame landbouw in de weg. Politiek: kies nu, betoogt Jan Douwe van der...   Meer


Ouder >>